OST. DOKUMENTI

 
Uputstvo za integraciju informaciono – komunikacionog sistema priređivača sa informacionim sistemom Uprave za igre na sreću

Godišnji plan inspekcijskog nadzora - 2021 godina

Odluka o dinamici davanja dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama ("Službeni glasnik RS", br.146/20) – Osnovni tekst na snazi od 12/12/2020, u primeni od 12/12/2020


                      OST. DOKUMENTI