BUDŽET

 

Izvršenje budžeta Uprave za igre na sreću za period januar - septembar 2022. godine

Izvršenje budžeta Uprave za igre na sreću za period januar - decembar 2021. godine


                      BUDŽET