ZAPOŠLJAVANJE

Arhivirani konkursi:


Nakon okončanja javnog konkursa u Ministarstvu finansija - Uprava za igre na sreću, objavljujemo liste kandidata koj su ispunili uslove za izbor sa imenima i prezimenima lica koja su izabrana u izbornom postupku.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Javni konkurs za radno mesto pomoćnik direktora u Ministarstvu finansija - Uprava za igre na sreću

Oglašava se javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta.

Oglašava se javni konkurs za popunjavanje položaja– direktor Uprave za igre na sreću u Ministarstvu finansija.


                      ZAPOŠLJAVANJE