JAVNE NABAVKE

 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 4/2023 – Nabavka kancelarijskog materijala, Partija 2 – Nalepnice za frankir mašine, karike za novac, ostali kancelarijsi materijal, materijal za arhiviranje i pakovanje, koverte i registratori i materijal za plotere od 26.04.2024. godine.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 13/2023 – Набавка рачунарске опреме – хардвер (чија појединачна вредност не прелази износ од 1.000.000), Партија 6 – Уређаји за штампање ТИП 3 од 14.02.2024. године.

Prva verzija Plana javnih nabavki za 2024. godinu od 11.01.2024. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 14/2022 – Nabavka kancelarijskog nameštaja, Partija 1 – Kancelarijski nameštaj sa isporukom u Beogradu od 29.12.2023. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 10/2023 – Računarska oprema hardver (čija pojedinačna vrednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 dinara), Partija 4 – Uređaji za štampanje TIP 1 od 12.12.2023. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 4/2022 – Nabavka elektronskih komunikacionih usluga – mobilne telefonije od 02.11.2023. godine.

Peta verzija Plana nabavki za 2023. godinu od 02.11.2023. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 2/2022 – Nabavka o pružanju usluga osiguranja zaposlenih od 01.11.2023. godine.

Četvrta verzija Plana nabavki za 2023. godinu od 21.09.2023. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 10/2023 – Računarska oprema hardver (čija pojedinačna vrednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 dinara), Partija 1 – Deskop računari sa monitorom od 13.09.2023. godine.

Treća verzija Plana nabavki za 2023. godinu od 07.09.2023. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 4/2023 – Nabavka kancelarijskog materijala, Partija 3 – Nabavka olovaka, flomastera, markera, gumica, rezača, korektora, CD-ova, USB memorija, tasatura, miševa, seckalica za papir i baterija od 31.07.2023. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 4/2023 – Nabavka kancelarijskog materijala, Partija 2 – Nalepnice za frankir mašine, karike za novac, ostali kancelarijsi materijal, materijal za arhiviranje i pakovanje, koverte i registratori i materijal za plotere od 31.07.2023. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 4/2023 – Nabavka kancelarijskog materijala, Partija 4 – Nabavka heft mašina, klamerica, spajalica, lepka, svezaka, blokova, stikera, rokovnika, mapa, spirala, i folija za koričenje od 31.07.2023. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 4/2023 – Nabavka kancelarijskog materijala, Partija 1 – Papir za fotokopiranje, materijal za štampariju i knjigoveznicu i fascikle od 15.06.2023. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 12/2022 – Nabavka računarskog materijala, Partija 4 -Original i reproizvedeni toneri za Kyocera uređaje od 07.06.2023. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 13/2021 – Nabavka goriva, od 24.05.2023. godine.

Druga verzija Plana nabavki za 2023. Godinu od 10.03.2023. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 11/2021 - Nabavka materijala za arhiviranje i pakovanje, Partija 5, od 28.02.2023. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 12/2022 - Nabavka računarskog materijala - tonera, Partija 8, od 27.02.2023. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 12/2022 – Nabavka računarskog materijala – tonera (osim za tonere nabavljene na osnovu CJN koja je pokrenuta u 2021. godini) Partija 1 – Original i reproizvedeni toneri za Canon uređaje, od 23.02.2023. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 11/2021 - Nabavka papira za fotokopiranje A4 i A3 80gr/m, Partija 1, od 01.02.2023. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 11/2022 - Nabavka održavanja štampača tipa HP, Partija 5, od 27.01.2023. godine.

Prva verzija Plana nabavki za 2023. Godinu od 24.01.2023. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 11/2022 - Nabavka održavanja štampača tipa Lexmark, Partija 6, od 18.01.2023. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 11/2022 - Nabavka održavanje računarske opreme tip Lenovo i razno, Partija 4 od 09.01.2023. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 14/2022 - Nabavka kancelarijskog nameštaja sa isporukom u Beogradu, Partija 1 od 13.12.2022. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 8/2022 – Nabavka uređaja za štampanje tip 6 (crno – beli multifunkcionalni uređaj laser A4) od 08.12.2022. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 8/2022 - Nabavka računarske opreme – hardver (čija pojedinačna vrednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 dinara), Partija 25 – Nabavka uređaja za skeniranje dokumenata (brzi dupleks skener za dokumenta A4) od 25.11.2022. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 8/2022 - Nabavka računarske opreme – hardver (čija pojedinačna vrednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 dinara), Partija 2 – Notebook računari od 25.11.2022. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 2/2022 – Nabavka usluga osiguranja zaposlenih i drugih lica od 08.11.2022. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 15/2022 – Nabavka putem operativnog lizinga – zakup prevoznih sredstava (ukoliko naručioci pribave saglasnost u skladu sa važećim propisima), Partija 2 – Prevozna sredstva po kategorijama iz specifikacije, kategorija 5 od 17.10.2022. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 1/2021 - Nabavka računarskog materijala, Partija 8 – Original i reproizvedeni toneri za ostale uređaje (Brother, Develop, Fujitsu, Oki, Olivetti....) od 03.10.2022. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 11/2021 - Nabavka kancelarijskog materijala, Partija 4 – Folije od 29.09.2022. godine.

Četvrta verzija plana nabavki od 09.09.2022 godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 11/2021 - Nabavka kancelarijskog materijala, Partija 15– Ostali kancelarijski materijal od 23.08.2022. godine

Treća verzija Plana javnih nabavki od 24.6.2022. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 13/2021 – Nabavka goriva i maziva od 20.06.2022. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 1/2021 – Nabavka računarskog materijala – tonera (osim za tonere nabavljene na osnovu CJN koja je pokrenuta u 2020. godini), Partija 5 - Original toneri za Lexmark uređaje, od 12.5.2022. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 1/2021 – Nabavka računarskog materijala – tonera (osim za tonere nabavljene na osnovu CJN koja je pokrenuta u 2020. godini), Partija 3 - Original toneri za HP uređaje, od 11.05.2022. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 9/2021 – Nabavka računarske opreme - hardver (čija pojedinačna vrednost ne prelazi iznos od 500.000,00 dinara, Partija 4 – Radne stanice Tip 4, od 12.4.2022. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 1/2021 – Nabavka računarskog materijala – tonera (osim za tonere nabavljene na osnovu CJN koja je pokrenuta u 2020. godini), Partija 8 – Original i reproizvedeni toneri za ostale uređaje (Brother, Develop, Fujitsu, Oki, Olivetti...) od 30.3.2022. godine.

Druga verzija Plana javnih nabavki od 5.3.2022. godine

Plan nabavki za 2022. godinu od 25.01.2022. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 7/2020 - Nabavka usluge održavanja – računara, štampača i komunikacione opreme (samo za opremu koja nije bila predmet CJN u 2019. godini ili je nabavljena u 2019. godini) , Partija 7 – Održavanje štampača tip HP od 20.1.2022. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 7/2020 - Nabavka usluge održavanja – računara, štampača I komunikacione opreme (samo za opremu koja nije bila predmet CJN u 2019. godini ili je nabavljena u 2019. godini) , Partija 5 – Održavanje računarske opreme tip Lenovo od 20.1.2022. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 7/2020 - Nabavka usluge održavanja – računara, štampača i komunikacione opreme (samo za opremu koja nije bila predmet CJN u 2019. godini ili je nabavljena u 2019. godini) , Partija 19 – Održavanje komunikacione opreme CISCO od 27.12.2021. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 7/2020 - Nabavka usluge održavanja – računara, štampača i komunikacione opreme (samo za opremu koja nije bila predmet CJN u 2019. godini ili je nabavljena u 2019. godini) , Partija 8 – Održavanje štampača tip Lexmark od 28.12.2021. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 7/2020 – Nabavka usluge održavanja – računara, štampača i komunikacione opreme (samo za opremu koja nije bila predmet CJN u 2019. godini ili je nabavljena u 2019. godini), Partija 6 – Održavanje računarske opreme tip RAZNO od 10.11.2021 godine

Izmena plana nabavki od 03.11.2021 - 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 11/2020 – Usluge osiguranja zaposlenih i drugih lica, Partija 2 – Hiruške intervencije i teže bolesti od 03.11.2021 godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 11/2020 – Usluge osiguranja zaposlenih i drugih lica, Partija 1 – Smrt usled nezgode, trajni invaliditet, troškovi lečenja i dnevna naknada od 03.11.2021 godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 4/2020 - Nabavka usluge mobilne telefonije od 28.10.2021. godine

Prethodno informativno obaveštenje - datum slanja oglasa na objavljivanje je 12.10.2021. godine

Izmena plana nabavki od 12.10.2021. - 6

Izmena plana nabavki od 9.10.2021. -5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 9/2021 - Nabavka računarske opreme, Partija 22 – Uređaji za štampanje Tip 5 (crno –beli multifunkcionalni uređaj laser А4) od 09.09.2021. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 9/2021 - Nabavka računarske opreme, Partija 14 – Prenosni laptop urđaji Tip 4 od 09.09.2021. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 9/2021 - Nabavka računarske opreme, Partija 4 – Radne stanice Tip 4 od 09.09.2021. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 9/2021 - Nabavka računarske opreme, Partija 18 – Uređaji za štampanje Tip 1 (crno-beli štampač laser A4)od 08.09.2021. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 11/2021 - Nabavka kancelarijskog materijala, Partija 13 - Heft mašine, klamerice, spajalice, lepak i selotejp od 16.08.2021. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 11/2021 - Nabavka kancelarijskog materijala, Partija 7 - CD, USB memorije i miševi od 13.08.2021. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 11/2021 - Nabavka kancelarijskog materijala, Partija 10 Sveske, blokovi, stikeri, rokovnici i mape od 13.08.2021. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 11/2021 - Nabavka kancelarijskog materijala, Partija 15– Ostali kancelarijski materijal od 11.08.2021. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 11/2021 - Nabavka kancelarijskog materijala, Partija 5 – Materijal za arhiviranje i pakovanje od 11.08.2021. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 11/2021 - Nabavka kancelarijskog materijala, Partija 4 – fascikle od 05.08.2021. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 11/2021 - Nabavka kancelarijskog materijala, Partija 6 od 29.7.2021. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 1/2021 - Nabavka računarskog materiala - toneri, Partija 1 od 28.7.2021. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku iz CJN broj 1/2020 - Nabavka računarskog materijala - toneri, Partija 3 od 22.07.2021. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj O/2/U/2021 od 08.07.2021 godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj CJN 11/2021 od 01.07.2021 godine

Centralizovana javna nabavka, Nabavka usluga mobilne telefonije, CJN 4/2020 od 18.3.2021. godine

Centralizovana javna nabavka, Nabavka original tonera za Lexmark uređaje, Partija 5, CJN 1/2020 od 2.3.2021. godine

Izmena plana nabavki od 25.2.2021. godine. - 4

Izmena plana nabavki od 29.1.2021. godine. - 3

Izmena plana nabavki od 13.1.2021. godine. - 2

Izveštaj o izvršenim nabavkama UIS za četvrti kvartal 2020. godine od 12.01.2021.

Centralizovana javna nabavka, Nabavka original tonera za HP uređaje, Partija 3, CJN 1/2020 od 6.1.2021. godine


                      JAVNE NABAVKE