KONTROLNE LISTE

 
Kontrolna lista po - klasične igre na sreću KL-17/01/01 usvojena 28.12.2021 godine

Kontrolna lista igre na sreću - preko sredstava elektronske komunikacije - KL-16-02/01 usvojena 28.12.2021 godine

Kontrolna lista igre na sreću u robi i uslugama - KL-015-02/01 usvojena 28.12.2021 godine

Kontrolna lista - igre na sreću - klađenje - KL-14-02/01 usvojena 28.12.2021 godine

Kontrolna lista - igračnice - KL-013-02/01 usvojena 28.12.2021 godine

Kontrolna lista igre na sreću na automatima - KL-012-02/01 usvojena 28.12.2021 godine

Kontrolna lista po ZSPNFT igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije - KL-011-03/01 usvojena 28.12.2021 godine

Kontrolna lista po ZSPNFT igre na sreću u igračnicama - KL-010-03/01 usvojena 28.12.2021 godine


                      KONTROLNE LISTE