KONTROLNE LISTE

 
Kontrolna lista igre na sreću - preko sredstava elektronske komunikacije - KL-009-01/01 usvojena 28.08.2020 godine

Kontrolna lista igre na sreću u robi i uslugama - KL-008-01/01 usvojena 28.08.2020 godine

Kontrolna lista igre na sreću na automatima - KL-007-01/01 usvojena 28.08.2020 godine

Kontrolna lista - igre na sreću - klađenje - KL-006-01/01 usvojena 28.08.2020 godine

Kontrolna lista - igračnice - KL-005-01/01 usvojena 28.08.2020 godine

Kontrolna lista po ZSPNFT igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije - KL-004-02/01 usvojena 28.08.2020 godine

Kontrolna lista po ZSPNFT igre na sreću u igračnicama - KL-003-02/01 usvojena 28.08.2020 godine

Kontrolna lista po ZSPNFT igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije - KL-002-01/01 usvojena 17.12.2019 godine

Kontrolna lista po ZSPNFT igre na sreću u igračnicama - KL-001-01/01 usvojena 17.12.2019 godine


                      KONTROLNE LISTE