eRIS
Elektronski registar igara na sreću
Podaci o lokacijama
Pretraživanje baze priređivača igara na sreću

Podaci ažurni zaključno sa 02/12/2022 godine.
PIB

PIB priređivača

Naziv

Naziv priređivača

Opština

Izabrana opština

Mesto

Izaberite mesto

Adresa

Izaberite adresu