UPUTSTVA

 
Prečišćen tekst Uputstva za integraciju informaciono – komunikacionog sistema priređivača sa informacionim sistemom Uprave za igre na sreću

Uputstvo o izmeni i dopuni uputstva za integraciju informaciono – komunikacionog sistema priređivača sa informacionim sistemom Uprave za igre na sreću

Uputstvo za registraciju na Portalu eUprava

Uputstvo za integraciju informaciono-komunikacionog sistema priređivača sa informacionim sistemom Uprave za igre na sreću

image