UPUTSTVA

 
Uputstvo za registraciju na Portalu eUprava

Uputstvo za integraciju informaciono-komunikacionog sistema priređivača sa informacionim sistemom Uprave za igre na sreću

image