INFORMATOR O RADU

 
Informator o radu Ministarstva finansija - Uprava za igre na sreću, ažuriran 31.12.2020. - objavljen 01.03.2021. Informator јe sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informaciјama od јavnog značaјa (“Sl. glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i obјavljivanje informatora o radu državnog organa (“Sl. glasnik RS“ br. 68/10).


                      INFORMATOR O RADU