ОСТ. ДОКУМЕНТИ

 
Упутство за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу

Годишњи план инспекцијског надзора - 2021 година

Одлука о динамици давања дозвола за приређивање посебних игара на срећу у играчницама ("Службени гласник РС", бр.146/20) – Основни текст на снази од 12/12/2020, у примени од 12/12/2020


                      ОСТ. ДОКУМЕНТИ