OGLASNA TABLA

 

Rešenje o oduzimanju odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima „COLOSSEUM GAME“ d.o.o. Vranje, broj: 424-01-00020/2019-02/O od 30.08.2022. godine, objavljeno dana 10.10.2022. godine.

Rešenje Upravnog suda u Nišu, broj: II-1U 45381/22 od 28.10.2022. godine, objavljeno dana 03.11.2022. godine - „COLOSSEUM GAME“ d.o.o. Vranje.

image