CONTROL LIST

 
Контролна листа игре на срећу - преко средстава електронске комуникације - КЛ-009-01/01 усвојенa 28.08.2020 године

Контролна листа игре на срећу у роби и услугама - КЛ-008-01/01 усвојенa 28.08.2020 године

Контролна листа игре на срећу на аутоматима - КЛ-007-01/01 усвојенa 28.08.2020 године

Контролна листа - игре на срећу - клађење - КЛ-006-01/01 усвојенa 28.08.2020 године

Контролна листа - играчнице - КЛ-005-01/01 усвојенa 28.08.2020 године

Контролна листа по ЗСПНФТ игре на срећу преко средстава електронске комуникације - КЛ-004-02/01 усвојена 28.08.2020 године

Контролна листа по ЗСПНФТ игре на срећу у играчницама - КЛ-003-02/01 усвојена 28.08.2020 године

Контролна листа по ЗСПНФТ игре на срећу преко средстава електронске комуникације - КЛ-002-01/01 усвојена 17.12.2019 године

Контролна листа по ЗСПНФТ игре на срећу у играчницама - КЛ-001-01/01 усвојена 17.12.2019 године


                      CONTROL LIST