CONTROL LIST

 
Контролна листа (канцеларијски надзор) - посебне игре на срећу на аутоматима КЛ-018-02-01 усвојена 05.02.2024. године.

Контролна листа (теренски надзор) - посебне игре на срећу на аутоматима КЛ-019-02-01 усвојена 05.02.2024. године.

Контролна листа (канцеларијски надзор) - посебне игре на срећу - клађење КЛ-020-02-01 усвојена 05.02.2024. године.

Контролна листа (теренски надзор) - посебне игре на срећу - клађење КЛ-021-02-01 усвојена 05.02.2024. године.

Контролна листа (канцеларијски надзор) - посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације КЛ-022-02-01 усвојена 05.02.2024. године.

Контролна листа (теренски надзор) - посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације КЛ-023-02-01 усвојена 05.02.2024. године.

Контролна листа - посебне игре на срећу у играчницама канцеларијски надзор КЛ-024-01/01 усвојена 12.06.2023 године.

Контролна листа - посебне игре на срећу у играчницама теренски надзор КЛ-025-01/01 усвојена 12.06.2023 године.

Контролна листа над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код приређивача посебних игара на срећу у играчницама (канцеларијски надзор) КЛ- 026- 01-01 усвојена 05.02.2024. године.

Контролна листа над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код приређивача посебних игара на срећу у играчницама (теренски надзор) КЛ-027-01-01 усвојена 05.02.2024. године.

Контролна листа над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код приређивача посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације (канцеларијски надзор) КЛ-028-01-01 усвојена 05.02.2024. године.

Контролна листа над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код приређивача посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације (теренски надзор) КЛ-029-01-01 усвојена 05.02.2024. године.

Контролна листа (друштвена одговорност) - посебне игре на срећу на аутоматима КЛ-030-01-01 усвојена 05.02.2024. године.

Контролна листа (друштвена одговорност) - посебне игре на срећу – клађење КЛ-031-01-01 усвојена 05.02.2024. године.

Kонтролна листа Централна евиденција стварних власника – играчнице КЛ-032-01-01 усвојена 05.02.2024. године.

Kонтролна листа Централна евиденција стварних власника – online КЛ-033-01-01 усвојена 05.02.2024. године.

Kонтролна листа ограничавање располагања имовином-играчнице КЛ-034-01-01 усвојена 05.02.2024. године.

Kонтролна листа-ограничавање располагања имовином-online КЛ-035-01-01 усвојена 05.02.2024. године.

Контролна листа наградне игре у роби и услугама 015-02-02 од 28.12.2022 године.

Контролна листа - класичне игре 017-01-02 од 28.12.2022 године.


                      CONTROL LIST