КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

 
Контролна листа - посебне игре на срећу на аутоматима канцеларијски надзор КЛ-018-01/01 усвојена 12.06.2023 године.

Контролна листа - посебне игре на срећу на аутоматима теренски надзор КЛ-019-01/01 усвојена 12.06.2023 године.

Контролна листа - посебне игре на срећу - клађење канцеларијски надзор КЛ-020-01/01 усвојена 12.06.2023 године.

Контролна листа - посебне игре на срећу - клађење теренски надзор КЛ-021-01/01 усвојена 12.06.2023 године.

Контролна листа - игре на срећу преко средстава електронске комуникације канцеларијски надзор КЛ-022-01/01 усвојена 12.06.2023 године.

Контролна листа - игре на срећу преко средстава електронске комуникације теренски надзор КЛ-023-01/01 усвојена 12.06.2023 године.

Контролна листа - посебне игре на срећу у играчницама канцеларијски надзор КЛ-024-01/01 усвојена 12.06.2023 године.

Контролна листа - посебне игре на срећу у играчницама теренски надзор КЛ-025-01/01 усвојена 12.06.2023 године.

Контролна листа над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код приређивача посебних игара на срећу у играчницама КЛ-010-04-01 усвојена 11.01.2023 године

Контролна листа над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код приређивача посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације КЛ-011-04-01 усвојене 11.01.2023 године

Контролна листа наградне игре у роби и услугама 015-02-02 од 28.12.2022 године.

Контролна листа - класичне игре 017-01-02 од 28.12.2022 године.


                      КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ