NADLEŽNOSTI

Član 12. Zakona o igrama na sreću

Uprava obavlja sledeće poslove:
1. utvrđuje predlog kataloga o vrstama igara na sreću, koji donosi ministar finansija;
2. daje i oduzima odobrenja, odnosno saglasnosti za priređivanje igara na sreću u skladu sa ovim Zakonom;
3. utvrđuje visinu naknade za koje daje odobrenja i saglasnosti;
4. vrši nadzor nad primenom odredaba zakona i drugih propisa u oblasti igara na sreću, kao i kontrolu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u oblasti igara na sreću;
5. vrši procenu vrednosti nagradnog fonda za priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama;
6. određuje svog predstavnika u komisiji za izvlačenje dobitaka u klasičnim igrama na sreću kada se izvlačenje dobitaka obavlja u direktnom TV prenosu;
7. učestvuje u pripremi propisa iz svoje nadležnosti;
8. vodi evidencije i registre o poslovima iz svoje nadležnosti;
9. planira i sprovodi obuku zaposlenih;
10. obezbeđuje javnost u radu;
11. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim i drugim zakonom.


                      NADLEŽNOSTI