ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ

 
Дневна евиденција о основицама за обрачунавање и плаћање накнада за приређивање посебних игара на срећу у играчници које учесници играју један против другог ДЕО 1

Дневна евиденција о основицама за обрачунавање и плаћање накнада за приређивање посебних игара на срећу у играчници ДЕО

Евиденција о промотивним жетонима ЕПЖ

Месечни извештај за свако уплатно исплатно место кладионице МОП

Месечни обрачун накнаде за приређиваче посебних игара на срећу у играчницама које учесници играју један против другог МОН 1

Месечни обрачун накнаде за приређиваче посебних игара на срећу у играчницама МОН

Збир обрачунатог промета по аутомату ЗОП

Евиденција месечног промета за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације остале игре ЕМПОИ

Евиденција месечног промета за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације клађење ЕМПК

Евиденција дневног промета за посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације за остале игре на срећу ЕДПОИ

Евиденција дневног промета за посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације клађење ЕДПК

Евиденција месечног промета за сваку врсту игре на срећу ЕМП


                      ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ