eRIS
Eлектронски регистар игара на срећу
Подаци о локацијама
Претраживање базе приређивача игара на срећу

Подаци ажурни закључно са 14/06/2024 године.
ПИБ

ПИБ приређивача

Назив

Назив приређивача

Општина

Изабрана општина

Место

Изаберите место

Адреса

Изаберите адресу