УПРАВА

Историјат


Управа за игре на срећу основана је Законом о играма на срећу ("Службени гласник РС" бр. 88/2011, 93/2012 - др. закон, 30/2018 и 95/2018), као орган управе у саставу Министарства финансија, за обављање послова државне управе у области игара на срећу.

Управа је почела са радом 01. марта 2019. године. Средства за рад и функционисање Управе обезбеђују се из буџета Републике Србије.

Нови Закон о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр.18/20 од 03.03.2020. године) ступио је на снагу 11.03.2020. године, а примењује се од 11.04.2020. године.

Одредбама овог Закона Управа за игре на срећу самостално обавља послове државне управе у области игара на срећу на целокупној територији Републике Србије на начин којим се обезбеђује функционално јединство у спровођењу прописа у области игара на срећу.

Седиште Управе за игре на срећу је у Београду, Балканска 53.


У следећој табели је дат преглед укупих буџетских прихода од накнада за игре на срећу у динарским износима по годинама, као и број  добијених одобрења за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима, посебних игара на срећу - клађење и игара на срећу преко средстава електронске комуникације, број приређивања класичних игара на срећу(ДЛС), број добијених дозвола за приређивање посебних игара на срећу у играчницама и број добијених сагласности за приређивање наградних игара у роби и услугама.

ГодинаУкупно

Број одобрења за

приређивање на

аутоматима

Број одобрења за

приређивање

клађења

Број одобрења за приређивање
преко средстава електронске
комуникације (online)

Број приређивања

класичних игара на срећу(ДЛС)

Број дозвола

за приређивање у играчницама

Број сагласности за наградне игре у роби и услугама
2013 4,840,933,5956219-
1
2
-
20145,276,170,785

67

19

               -
              1
              2
              51
20155,525,020,15362

19

               4
              1 
              2
              68
20165,958,393,978641811
1
2
81
20176,786,619,505611811
1
2
85
20187,731,156,656611811
1
2
81
2019 8,451,003,659612012
1
2
58
20209,506,765,826612017
1
2
36
202112,843,786,483612021
1
2
73
2022
16,351,058,992
60
20
21
1
2
72
2023
17,737,846,914
60
20
23
1
2
62


У следећој табели је дат упоредни преглед уплаћених накнада по врстама игара на срећу за 2022. и 2023. годину из надлежности Управe за игре на срећу

Врста накнаде

2022

(РСД)

2023

(РСД)

2023/2022

(%)

Накнаде за посебне игре на срећу у играчницама125,522,720
235,617,934
87,71%
Накнаде за посебне игре на срећу на аутоматима6,662,941,586
7,395,718,248
11,00%
Накнаде за посебне игре на срећу - клађење3,058,146,9203,047,192,328
-0,36%
Накнаде посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације4,452,583,555
4,845,220,088
8,82%
Укупно накнаде од посебних игара на срећу14,299,194,78115,523,748,599
8,56%
Накнада за приређивање наградне игре у роби и услугама123,178,910108,939,067
- 11,56%
Накнада од класичних игара на срећу1,928,685,3002,105,159,247
9,15%
УКУПНО НАКНАДЕ16,351,058,99217,737,846,914

8,48%
image