КАКО ДО ДОБИЈАЊА ОДОБРЕЊА

 

Преглед уплатних рачуна и износ административних такси по поднесцима

Образац ПУЈП

Захтев за добијање одобрења за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације

Посебне игре на срећу на аутоматима - захтев за промену броја аутомата и локација

Посебне игре на срећу на аутоматима - захтев за добијање одобрења за приређивање

Посебне игре на срећу - клађење - захтев за промену броја уплатно-исплатних места или кладионица

Извештај о извршеној контроли испуњености техничких и функционалних карактеристика столова за игре на срећу

Извештај о извршеној контроли испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата за игре на срећу

Захтев за издавање налепнице за означавање и регистрацију уређаја

Посебне игре на срећу - клађење - захтев за добијање одобрења за приређивање

Захтев за наградне игре у роби и услугама


                      КАКО ДО ДОБИЈАЊА ОДОБРЕЊА