Одлукe

Одлука о динамици давања дозвола за приређивање посебних игара на срећу у играчницама ("Службени гласник РС", бр.146/20) – Основни текст на снази од 12/12/2020, у примени од 12/12/2020
                      Одлукe