ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 7/2020 - Набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет ЦЈН у 2019. години или је набављена у 2019. години) , Партија 19 – Одржавање комуникационе опреме ЦИСЦО од 27.12.2021. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 7/2020 - Набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет ЦЈН у 2019. години или је набављена у 2019. години) , Партија 8 – Одржавање штампача тип Лексмарк од 28.12.2021. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 7/2020 – Набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет ЦЈН у 2019. години или је набављена у 2019. години), Партија 6 – Одржавање рачунарске опреме тип РАЗНО од 10.11.2021 године

Измена плана набавки од 03.11.2021 - 7

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2020 – Услуге осигурања запослених и других лица, Партија 2 – Хирушке интервенције и теже болести од 03.11.2021 године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2020 – Услуге осигурања запослених и других лица, Партија 1 – Смрт услед незгоде, трајни инвалидитет, трошкови лечења и дневна накнада од 03.11.2021 године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 4/2020 - Набавка услуге мобилне телефоније од 28.10.2021. године

Претходно информативно обавештење - датум слања огласа на објављивање је 12.10.2021. године

Измена плана набавки од 12.10.2021 - 6

Измена плана набавки од 9.10.2021. - 5

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 9/2021 - Набавка рачунарске опреме, Партија 22 – Уређаји за штампање Тип 5 (црно –бели мултифункционални уређај ласер А4) од 09.09.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 9/2021 - Набавка рачунарске опреме, Партија 14 – Преносни лаптоп урђаји Тип 4 од 09.09.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 9/2021 - Набавка рачунарске опреме, Партија 4 – Радне станице Тип 4 од 09.09.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 9/2021 - Набавка рачунарске опреме, Партија 18 – Уређаји за штампање Тип 1 (црно-бели штампач ласер А4)од 08.09.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2021 - Набавка канцеларијског материјала, Партија 13 - Хефт машине, кламерице, спајалице, лепак и селотејп од 16.08.2021. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2021 - Набавка канцеларијског материјала, Партија 7 - ЦД, УСБ меморије и мишеви од 13.08.2021. године.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2021 - Набавка канцеларијског материјала, Партија 10 Свеске, блокови, стикери, роковници и мапе од 13.08.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2021 - Набавка канцеларијског материјала, Партија 15– Остали канцеларијски материјал од 11.08.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2021 - Набавка канцеларијског материјала, Партија 5 – Материјал за архивирање и паковање од 11.08.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2021 - Набавка канцеларијског материјала, Партија 4 – фасцикле од 05.08.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 11/2021 - Набавка канцеларијског материјала, Партија 6 од 29.7.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 1/2021 - Набавка рачунарског материала - тонери, Партија 1 од 28.7.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку из ЦЈН број 1/2020 - Набавка рачунарског материjала - тонери, Партија 3 од 22.07.2021. године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број O/2/У/2021 од 08.07.2021 године

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЦЈН 11/2021 од 01.07.2021 године

Централизована јавна набавка, Набавка услуга мобилне телефоније, ЦЈН 4/2020 од 18.3.2021. године

Централизована јавна набавка, Набавка оригинал тонера за Лексмарк уређаје, Партија 5, ЦЈН 1/2020 од 02.03.2021 године

Измена плана набавки од 25.2.2021. године. - 4

Измена плана набавки од 29.1.2021. године. - 3

Измена плана набавки од 13.1.2021. године. - 2

Извештај о извршеним набавкама УИС за четврти квартал 2020. године од 12.01.2021.

Централизована јавна набавка, Набавка оригинал тонера за ХП уређаје, Партија 3, ЦЈН 1/2020 од 06.01.2021 године

План набавки за 2021. годину од 05.01.2021. године

Директива о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама од 04.01.2021. године


                      ЈАВНЕ НАБАВКЕ