ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Централизована јавна набавка, Набавка услуга мобилне телефоније, ЦЈН 4/2020 од 18.3.2021. године

Централизована јавна набавка, Набавка оригинал тонера за Лексмарк уређаје, Партија 5, ЦЈН 1/2020 од 02.03.2021 године

Измена плана набавки од 25.2.2021. године. - 4

Измена плана набавки од 29.1.2021. године. - 3

Измена плана набавки од 13.1.2021. године. - 2

Извештај о извршеним набавкама УИС за четврти квартал 2020. године од 12.01.2021.

Централизована јавна набавка, Набавка оригинал тонера за ХП уређаје, Партија 3, ЦЈН 1/2020 од 06.01.2021 године

План набавки за 2021. годину од 05.01.2021. године

Директива о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама од 04.01.2021. године


                      ЈАВНЕ НАБАВКЕ