NOTICEBOARD

 
Решење о одузимању одобрења за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима „COLOSSEUM GAME“ d.o.o. Vranje, број: 424-01-00020/2019-02/О од 30.08.2022. године, објављено дана 10.10.2022. године.

Решење Управног суда у Нишу, број: II-1У 45381/22 од 28.10.2022. године, објављено дана 03.11.2022. године - „COLOSSEUM GAME“ d.o.o. Vranje.

image