EMPLOYMENT

 
Након окончања јавног конкурса у Министарству финансија - Управа за игре на срећу, објављујемо листе кандидата који су испунили услове за избор са именима и презименима лица која су изабрана у изборном поступку.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

Дана 27.10.2021. године Министарство финансија - Управа за игре на срећу оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места. Датум истека рока за пријављивање је 04.11.2021.године.

Након окончања јавног конкурса у Министарству финансија - Управа за игре на срећу, објављујемо листе кандидата који су испунили услове за избор са именима и презименима лица која су изабрана у изборном поступку.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Јавни конкурс за радно место помоћник директора у Министарству Финансија - Управа за игре на срећу

Оглашава се јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Оглашава се јавни конкурс за попуњавање положаја – директор Управе за игре на срећу у Министарству финансија.


                      EMPLOYMENT