EMPLOYMENT

 
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

Министарство финансија – Управа за игре на срећу дана 08.02.2023.године, оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места. Сагласно одредбама члана 80. став 5. Закона о општем управном поступку, датум истека рока за пријављивање је 17.02.2023. године

Образац пријаве р.м. бр.1. самостални инспектор за теренски надзор

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

Министарство финансија – Управа за игре на срећу дана 07.12.2022.године, оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места. Датум истека рока за пријављивање је 15.12.2022.године.

Образац пријаве р.м. бр. 1. за анализу ризика

Образац пријаве р.м. бр. 2. за финансијско-материјалне послове

Образац пријаве р.м. бр. 3. за нормативне послове

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

Министарство финансија – Управа за игре на срећу дана 07.09.2022.године, оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места. Датум истека рока за пријављивање је 15.09.2022.године.

Образац пријаве р.м. бр. 1. за одобравање приређивања

Образац пријаве р.м. бр. 2. за послове одобрења

Образац пријаве р.м. бр. 3. самостални инспектор за теренски надзор

Образац пријаве р.м. бр. 4. за анализу ризика

Образац пријаве р.м. бр. 5. за нормативне послове

Након окончања јавног конкурса у Министарству финансија - Управа за игре на срећу, објављујемо листе кандидата који су испунили услове за избор са именима и презименима лица која су изабрана у изборном поступку.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

Дана 27.10.2021. године Министарство финансија - Управа за игре на срећу оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места. Датум истека рока за пријављивање је 04.11.2021.године.

Након окончања јавног конкурса у Министарству финансија - Управа за игре на срећу, објављујемо листе кандидата који су испунили услове за избор са именима и презименима лица која су изабрана у изборном поступку.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Јавни конкурс за радно место помоћник директора у Министарству Финансија - Управа за игре на срећу

Оглашава се јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Оглашава се јавни конкурс за попуњавање положаја – директор Управе за игре на срећу у Министарству финансија.


                      EMPLOYMENT