OBAVEŠTENJE

Uprava za igre na sreću obaveštava sve priređivače posebnih igara na sreću da su pravna lica „Central point“ d.o.o. Beograd i „Game lab“ d.o.o. Beograd, rešenjem ministra finansija ovlašćeni za popravku stolova i automata za igre na sreću, na način i po postupku koji je propisan odredbama Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 18/2020) i podzakonskim aktima u oblasti priređivanja posebnih igara na sreću.

     1. Central point doo:
         www.central-point.net
         centralpoint@sbb.rs
         Tel. + 381 11 3283-291
                + 381 11 2928-774

     2. Game lab doo:
         Tel.   +381 62 460-374

image