OBAVEŠTENJE

Uprava za igre na sreću obaveštava sve priređivače posebnih igara na sreću na automatima, posebnih igara na sreću u igračnicama, posebnih igara na sreću – klađenje i posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije da je dana 03.06.2021. godine, na osnovu odredaba Pravilnika o informaciono-komunikacionom sistemu za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije („Službeni glasnik RS“, br.152/20), Pravilnika o informaciono-komunikacionom sistemu za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje („Službeni glasnik RS“,br.152/20), Pravilnika o informaciono-komunikacionom sistemu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima („Službeni glasnik RS“, br.152/20) i  Pravilnika o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara („Službeni glasnik RS“, br.152/20) doneto Uputstvo za integraciju informaciono – komunikacionog sistema priređivača sa informacionim sistemom Uprave za igre na sreću.

image