OBAVEŠTENJE

Uprava za igre na sreću obaveštava sve priređivače posebnih igara na sreću da je ministar finansija doneo rešenje kojim je Matematički fakultet – Univerziteta u Beogradu, ovlašćen da obavlja poslove laboratorije na način i po postupku koji je propisan odredbama Zakona o igrama na sreću i podzakonskim aktima u oblasti priređivanja posebnih igara na sreću.
Imajući u vidu navedeno, poslove ovlašćene laboratorije obavljaju Matematički fakultet – Univerziteta u Beogradu i Vojnotehnički institut u Beogradu pri Ministarstvu odbrane.

      1. Vojnotehnički institut:
          Ratka Resanovića 1, 11030 Beograd, Srbija
          infolab@vti.vs.rs
          Tel:   +381 11 250 83 08
          Faks: +381 11 250 84 74

      2. Matematički fakultet:
         Studentski trg 16, Beograd, Srbija
          ispitivanje@matf.bg.ac.rs
          Tel:    +381 64 828 40 92

                      OBAVEŠTENJE