OBAVEŠTENJE

Uprava za igre na sreću obaveštava zainteresovane da su na sajtu dostupne usvojene izmene i dopune pravilnika, i to: Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama stolova i automata za igre na sreću, načinu i postupku ispitivanja ispunjenosti potrebnih uslova („Službeni glasniki RS“ br. 22/2021) i Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima za obavljanje popravke stolova i automata za igre na sreću („Službeni glasniki RS“ br. 22/2021.). Navedeni pravilnici primenjuju se od 01. aprila 2021. godine.
image