Nove smernice

Dana 31.03.2022. godine donete su nove Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji priređuju posebne igre na sreću u igračnicama i igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije broj: 424-01-159/2022-01

                      Nove smernice