OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo vas, da će počev od 15.01.2021. godine, u skladu sa Pravilnikom o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama stolova i automata za igre na sreću, načinu i postupku ispitivanja ispunjenosti potrebnih uslova („Službeni glasnik RS“ br. 152/20), koji je stupio na snagu dana 26.12.2020. godine, ispitivanje ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stolova i automata za igre na sreću obavljati laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija, odnosno Vojnotehnički institut.

          Vojnotehnički institut:
          Ratka Resanovića 1, 11030 Beograd, Srbija
          infolab@vti.vs.rs
          Tel: +381 11 250 83 08
          Faks: +381 11 250 84 74

                      OBAVEŠTENJE