Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Obaveštavamo vas da je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, koja je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 66 od 07. maja 2020. godine.
Priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću mogu nastaviti sa priređivanjem igara u objektima pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostoriji, održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, a u slučaju manjeg rastojanja uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski, kako od strane zaposlenih tako i korisnika usluga) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 49/20 i 60/20).
Ovu uredbu kao i ostale odluke Vlade Republike Srbije možete pronaći ovde.


                      Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19