OBAVEŠTENJE

Uprava za igre na sreću obaveštava zainteresovane da su na sajtu dostupna usvojena podzakonska akta za sprovođenje Zakona o igrama na sreću (“Službeni glasnik RS” 18/20 od 03.03.2020. godine).


                      OBAVEŠTENJE