E-DOSTAVA

Uprava za igre na sreću, uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, omogućila je na Portalu eUprava dostavu elektronskih rešenja za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, klađenje i preko sredstava elektronske komunikacije, kao i drugih potrebnih obaveštenja i akata. Ova usluga omogućava brzu, jednostavnu, pouzdanu i besplatnu dostavu dokumenata.
Ukoliko priređivač želi da mu se dokumenta dostavljaju elektronskim putem, neophodno je da se registruje na Portalu eUprava kako bi mu se dodelilo Jedinstveno elektronsko sanduče – eSanduče i na taj način omogućilo korišćenje usluge elektronske dostave.
Priređivač koji se registrovao na Portalu eUprava treba o tome da obavesti Upravu za igre na sreću na e-mail: igre.na.srecu@uis.gov.rs
Ukoliko elektronski dokument ne bude preuzet u roku od 24h, dostavljanje će biti pokušano ponovo, o čemu će u Jedinstvenom elektronskom sandučetu – eSandučetu biti ostavljeno obaveštenje. Kada protekne 15 dana od dana ostavljanja obaveštenja smatraće se da je elektronski dokument uručen.
Priređivači koji nisu korisnici Portala eUprava navedena rešenja dobijaće na standardni način – preko javnog poštanskog operatora.
U prilogu je uputstvo za registraciju na Portalu eUprava. Za sva dodatna pitanja priređivač može da se obrati Kancelariji za IT i eUpravu putem e-mejl adrese office@ite.gov.rs ili preko portala eUprave https://euprava.gov.rs/kontakt 

Uputstvo za registraciju na Portalu eUprava


                      E-DOSTAVA