OBAVEŠTENJE

Uprava za igre na sreću obaveštava sve priređivače igara na sreću da je u Službenom glasniku Republike Srbije br. 13 od 04.02.2022. godine, objavljen Pravilnik o izgledu i sadržini postera sa obaveštenjem, odnosno izgledom i sadržinom upozorenja o zabrani učestvovanja maloletnih lica u igrama na sreću uz odgovarajući tekst upozorenja o prevenciji bolesti zavisnosti, koji stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno 12.02.2022. godine.

U skladu sa članom 3. stav 11. navedenog pravilnika, poster propisanog izgleda i sadržine grafički pripremljen za štampu u .pdf formatu, možete preuzeti na internet prezentaciji Uprave za igre na sreću i Ministarstva zdravlja

image