Administration

Историјат


Управа за игре на срећу основана је Законом о играма на срећу ("Службени гласник РС" бр. 88/2011, 93/2012 - др. закон, 30/2018 и 95/2018), као орган управе у саставу Министарства финансија, за обављање послова државне управе у области игара на срећу.

Управа је почела са радом 01. марта 2019. године. Средства за рад и функционисање Управе обезбеђују се из буџета Републике Србије.

Нови Закон о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр.18/20 од 03.03.2020. године) ступио је на снагу 11.03.2020. године, а примењује се од 11.04.2020. године.

Одредбама овог Закона Управа за игре на срећу самостално обавља послове државне управе у области игара на срећу на целокупној територији Републике Србије на начин којим се обезбеђује функционално јединство у спровођењу прописа у области игара на срећу.

Седиште Управе за игре на срећу је у Београду, Омладинских бригада број 1.


У следећој табели је дат преглед укупих буџетских прихода од накнада за посебне игре на срећу по годинама, као и број приређивача посебних игара на срећу на аутоматима, посебних игара на срећу - клађење и посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације.

ГодинаУкупно

Број приређивача

аутомати

Број приређивача
кладионице
Број приређивача
online

2011

 4,346,027,533.646822

-

2012 4,699,671,699.63

67

22

-

2013 4,840,933,594.636219

-

20145,276,170,784.94

67

19

-

20155,525,020,153.2362

19

4
20165,958,393,977.76641811
20176,786,619,505.40611811
20187,731,156,655.74611811
2019 8,451,003,659.38612012
20209,506,765,826.13612017
202112,843,785,933.00612021


У следећој табели је дат упоредни преглед уплаћених накнада по врстама игара на срећу за 2020. и 2021. годину из надлежности Управe за игре на срећу

Врста накнаде20202021

2021/2020

(%)

Накнаде за посебне игре на срећу у играчницама137,553,246.5063,565,575.00 - 53.79
Накнаде за посебне игре на срећу на аутоматима3,583,970,200.78 5,003,283,236.00 + 39.60
Накнаде за посебне игре на срећу - клађење2,098,189,500.552,645,419,045.00+ 26.08
Накнаде посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације2,038,179,103.373,186,253,948.00+ 56.33
Укупно накнаде од посебних игара на срећу7,857,892,051.2010,898,521,804.00+ 38.70
Накнада за приређивање наградне игре у роби и услугама57,769,527.03185,737,831.00+ 221.52
Накнада од класичних игара на срећу1,591,104,247.901,759,526,298.00+ 10.59
УКУПНО НАКНАДЕ9,506,765,826.1312,843,785,933.00

+ 35.10
image