ОБАВЕШТЕЊЕ

Управа за игре на срећу обавештава све приређиваче посебних игара на срећу да је министар финансија донео решење којим је Математички факултет – Универзитета у Београду, овлашћен да обавља послове лабораторије на начин и по поступку који је прописан одредбама Закона о играма на срећу и подзаконским актима у области приређивања посебних игара на срећу.

Имајући у виду наведено, послове овлашћене лабораторије обављају Математички факултет – Универзитета у Београду и Војнотехнички институт у Београду при Министарству одбране.


      1. Војнотехнички институт:

          Ратка Ресановића 1, 11030 Београд, Србија

          http://vti.mod.gov.rs/infolab/

          infolab@vti.vs.rs

          Тел:    +381 11 250 83 08

          Факс: +381 11 250 84 74


      2. Математички факултет:

          Студентски трг 16, Београд, Србија

          http://ispitivanje.matf.bg.ac.rs/

          ispitivanje@matf.bg.ac.rs

          Tел:   +381 64 828 40 92
                      ОБАВЕШТЕЊЕ