ОБАВЕШТЕЊЕ

Управа за игре на срећу обавештава заинтересоване да су на сајту доступне усвојене измене и допуне правилника, и то: Правилник o изменама и допунама правилника о техничким и функционалним карактеристикама столова и аутомата за игре на срећу, начину и поступку испитивања испуњености потребних услова („Службени гласники РС“ бр. 22/2021) и Правилник о изменама и допунама правилника о условима за обављање поправке столова и аутомата за игре на срећу („Службени гласники РС“ бр. 22/2021.). Наведени правилници примењују се од 01. априла 2021. године.

image