ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас, да ће почев од 15.01.2021. године, у складу са Правилником о техничким и функционалним карактеристикама столова и аутомата за игре на срећу, начину и поступку испитивања испуњености потребних услова („Службени гласник РС“ бр. 152/20), који је ступио на снагу дана 26.12.2020. године, испитивање испуњености техничких и функционалних карактеристика столова и аутомата за игре на срећу обављати лабораторија овлашћена од стране министра финансија, односно Војнотехнички институт.


          Војнотехнички институт:

          Ратка Ресановића 1, 11030 Београд, Србија

          http://vti.mod.gov.rs/infolab/

          infolab@vti.vs.rs

          Тел: +381 11 250 83 08

          Факс: +381 11 250 84 74


                      ОБАВЕШТЕЊЕ