Uprava za igre na sreću


LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA OPREME ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Društveno odgovorno priređivanje

  Prijavljivanje (registrovani priređivači)

  Zakoni

  Zakon o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br.88/11 od 24.11.2011. godine - stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12 - dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine.)

  Zakon o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br.93/12 od 28.09.2012. godine) stupio na snagu 05.10.2012. godine.

  Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br.80/02..., i 108/13)

  Podzakonski akti su u postupku donošenja.

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Anketa