Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  Закони

  Закон о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр.18/20 од 03.03.2020. године)

  Закон о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр.88/2011, 93/2012,- др. закон, 30/2018, 95/2018 и 91/19)

  Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу ("Службени гласник РС", 91/19 )

  Закон о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр.88/11 од 24.11.2011. године, 93/12 - др.закон од 28.09.2012. године,30/18 и 95/18 од 08.12.2018. године.)

  Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета