Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  УПИС

  Тачан назив удружења: УПИС - Удружење приређивача игара на срећу

  Укупан број запослених: 2658
  Укупан број локација: 505

  Адреса: Булевар Михајла Пупина 10з-115, 11070 Нови Београд
  Контакт телефон/факс: 011/213-91-06

  Званична Internet адреса: www.upis.org.rs
  Званична e-mail адреса: info@upis.org.rs

  Одговорно лице: Раде Каран, директор
  Телефон: 064/4896-357
  E-mail адреса: rade.karan@upis.org.rs

  Званичан списак чланова:

  Ред. бр. Име члана Датум учлањења Број зап. Бренд Делатност Број лок.  
  1 Mozzart 06.05.2010. 1871 Mozzart priredjivač 363 SRB
  2 Joker Games 06.05.2010. 450 Meridian priredjivač 104 SRB
  3 Atlantik Company 18.05.2010. 190 Atlantik priredjivač 34 SRB
  4 King Betting 10.01.2013. 96 Meredian priredjivač 30 SRB

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета