Uprava za igre na sreću


LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA OPREME ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Društveno odgovorno priređivanje

  Prijavljivanje (registrovani priređivači)

  Pravilnici

  Pravilnik o vrstama igara na sreću - katalog igara na sreću ("Službeni glasnik RS", br.75/13 od 25.08.2013. godine - stupio na snagu 03.09.2013)

  Pravilnik o načinu utvrdjivanja uslova za dobijanje odobrenja za priredjivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije ("Službeni glasnik RS", br.75/13 od 25.08.2013. godine - stupio na snagu 03.09.2013)

  Pravilnik o informatičkim karakteristikama opreme za priredjivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, uslovima zadovoljavanja i načinu njihovog ispitivanja ("Službeni glasnik RS", br.75/13 od 25.08.2013. godine - stupio na snagu 03.09.2013)

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Anketa