Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  Правилници

  Правилник o изменама и допунама правилника о условима за обављање поправке столова и аутомата за игре на срећу ("Службени гласник РС", бр.22/2021) – од 12/03/2021 године

  Правилник o изменама и допунама правилника о техничким и функционалним карактеристикама столова и аутомата за игре на срећу, начину и поступку испитивања испуњености потребних услова ("Службени гласник РС", бр.22/2021) – од 12/03/2021 године

  Правилник о врстама игара на срећу (каталог о врстама игара на срећу) ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

  Правилник о условима за обављање поправке столова и аутомата за игре на срећу ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 15/01/2021

  Правилник о поступку активирања средстава наменског депозита, односно банкарске гаранције ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

  Правилник о начину утврђивања испуњености услова за добијање одобрења за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

  Правилник о начину утврђивања услова за добијање одобрења за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

  Правилник о начину вођења обавезних евиденција и извештавања о промету за сваку врсту класичне игре на срећу ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

  Правилник о начину вођења базе података о лицима која су остварила добитак код приређивача игара на срећу ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

  Правилник о начину вођења обавезних евиденција и извештавања о оствареном промету по аутомату ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 11/07/2021

  Правилник о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 11/07/2021

  Правилник о ближим условима за чување трајне базе података о лицима која улазе у играчницу ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

  Правилник о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

  Правилник o начину вођења обавезних евиденција и извештавања о оствареном промету по уплатно-исплатном месту у кладионици ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 11/07/2021

  Правилник о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу – клађење ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 11/07/2021

  Правилник о информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 11/07/2021

  Правилник о начину утврђивања испуњености услова за добијање одобрења за приређивање посебних игара на срећу – клађење ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

  Правилник о техничким и функционалним карактеристикама столова и аутомата за игре на срећу, начину и поступку испитивања испуњеност и потребних услова ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 15/01/2021

  Правилник о садржини евиденција о основицама за обрачунавање и плаћање накнаде за приређивање посебних игара на срећу у играчницама и о садржини месечног обрачуна накнаде за приређивање тих игара ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 11/07/2021

  Правилник о облику и садржини налепнице за означавање и регистрацију стола за игре на срећу, аутомата за игре на срећу и уплатно-исплатног места у кладионици ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 11/07/2021

  Правилник о начину вођења обавезних евиденција и извештавања о оствареном промету за посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

  Правилник о ближим условима за спровођење аудио и видео надзора, начину чувања документације и телесне заштите у играчници, спровођење видео надзора и чување документације у аутомат клубу, односно кладионици ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 11/07/2021

  Правилник о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама и начину извештавања о резултатима наградне игре ("Службени гласник РС", бр.152/20) – Основни текст на снази од 26/12/2020, у примени од 26/12/2020

  Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета