Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  Надлежности Управе

  Члан 12. Закона о играма на срећу

  Управа обавља следеће послове:
  1. утврђује предлог каталога о врстама игара на срећу, који доноси министар финансија;
  2. даје и одузима одобрења, односно сагласности за приређивање игара на срећу у складу са овим Законом;
  3. утврђује висину накнаде за које даје одобрења и сагласности;
  4. врши надзор над применом одредаба закона и других прописа у области игара на срећу, као и контролу спречавања прања новца и финансирања тероризма у области игара на срећу;
  5. врши процену вредности наградног фонда за приређивање наградних игара у роби и услугама;
  6. одређује свог представника у комисији за извлачење добитака у класичним играма на срећу када се извлачење добитака обавља у директном ТВ преносу;
  7. учествује у припреми прописа из своје надлежности;
  8. води евиденције и регистре о пословима из своје надлежности;
  9. планира и спроводи обуку запослених;
  10. обезбеђује јавност у раду;
  11. обавља и друге послове у складу са овим и другим законом.

  Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета