Управа за игре на срећу

eRIS

Електронски регистар игара на срећу

Технички подаци о локацијама

Претраживање базе приређивача игара на срећу

Подаци су ажурни закључно са 17.08.2018. године.