Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  ЈАКТА

  Тачан назив удружења: ЈАКТА - Удружење приређивача игара на срећу путем аутомата, овлашћених сервисера и произвођача апарата за игре на срећу

  Адреса: Цара Лазара 10, Београд
  Седиште: Николе Спасића 1, Београд
  Контакт телефони:
  +381 11 3281974
  +381 11 3034190
  +381 63 1053434

  Званична Internet адреса: www.jakta.rs
  Званична e-mail адреса: office@jakta.rs

  Председник удружења: Мирјана Аћимовић
  Потпредседник удружења: Дејан Божовић
  Управни одбор: Душица Благојевић
  Стручни саветници:
  Ана Колешан, адвокат
  Ненад Војновић
  Иво Лубарда
  Тихомир Живановић

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета