Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  Историјат

  Управа за игре на срећу образована је Законом о играма на срећу ("Службени гласник РС" број 84/2004 од 24.јула 2004. године који је ступио на снагу 25. Јула 2004. године), као орган управе у саставу Министарства, за обављање послова државне управе у области игара на срећу.

  Управа је почела са радом 01. јануара 2005. године. Средства за рад и функционисање управе обезбеђују се из буџета Републике Србије.

  Нови закон о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр.88/11 од 24.11.2011. године) ступио je на снагу 02.12.2011. године.

  Одредбама закона о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 93/2012) који је ступио на снагу дана 6. Октобра 2012. године, прописано је да даном ступања на снагу овог закона Пореска управа - сектор за девизне и мењачке послове и игре на срећу, преузима надлежности Управе за игре на срећу које та управа има према Закону о играма на срећу („Службени гласник РС“, број 88/11).

  Седиште сектора за девизне и мењачке послове и игре на срећу, за област игара на срећу је у Београду, Омладинских бригада 1.

  У следећој табели је дат преглед укупих накнада од игара на срећу по годинама, као и број приређивача посебних игара на срећу на аутоматима и посебних игара на срећу - клађење.

  Година Укупно Аутомати Кладионице
  2005 4,688,320,959.73 75 34
  2006 3,952,756,887.05 81 35
  2007 3,766,772,923.41 86 35
  2008 4,773,385,189.20 96 34
  2009 4,462,138,604.88 91 28
  2010 4,657,174,234.97 79 23
  2011 4,346,301,942.07 68 22
  2012 4,699,671,699.63 67 22
  2013 4,840,933,594.63 62 19

  У табели је дат упоредни преглед уплаћених накнада по врстама посебних игара на срећу за 2012. и 2013. годину из надлежности Управе за игре на срећу

  Година 2012 2013 Разлика
  2012 - 2013 (%)
  Накнада за игре на срећу у играчницама 112817237.37 128481525.06 13.88
  Накнада за игре на срећу на аутоматима 1476381332,13 1655506963,37 12.13
  Накнада за игре на срећу - клађење 1224849547.31 1333821628.34 8.90
  Накнада за приређивање наградне игре у роби и услугама 57027514.23 38560678.86 -32.38
  УКУПНО НАКНАДЕ 2,871,075,631.04 3,156,370,795.63 9.94

  Година Укупно за приређиваче игара на срећу
  2012 4,699,671,699.63
  2013 4,840,933,594.63
  Разлика
  2013 - 2012
  у прoцентима
  3.01%

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета