Uprava za igre na sreću


LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA OPREME ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Društveno odgovorno priređivanje

  Prijavljivanje (registrovani priređivači)


  Obaveštenje

  17.03.2021 godine

  Uprava za igre na sreću obaveštava zainteresovane da su na sajtu dostupne usvojene izmene i dopune pravilnika, i to: Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama stolova i automata za igre na sreću, načinu i postupku ispitivanja ispunjenosti potrebnih uslova („Službeni glasniki RS“ br. 22/2021) i Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima za obavljanje popravke stolova i automata za igre na sreću („Službeni glasniki RS“ br. 22/2021.). Navedeni pravilnici primenjuju se od 01. aprila 2021. godine.

  Obaveštenje

  18.01.2021 godine

  Obaveštavamo vas, da će počev od 15.01.2021. godine, u skladu sa Pravilnikom o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama stolova i automata za igre na sreću, načinu i postupku ispitivanja ispunjenosti potrebnih uslova („Službeni glasnik RS“ br. 152/20), koji je stupio na snagu dana 26.12.2020. godine, ispitivanje ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika stolova i automata za igre na sreću obavljati laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija, odnosno Vojnotehnički institut.

  Obaveštenje

  14.01.2021 godine

  Uprava za igre na sreću obaveštava zainteresovane da mogu da pogledaju aktuelnu Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Službeni glasnik RS", br.151 od 15. decembra 2020, 152 od 18. decembra 2020, 153 od 21. decembra 2020, 156 od 25. decembra 2020, 158 od 29. decembra 2020, 1 od 11. januara 2021.) ovde: Uredbe

  Obaveštenje

  25.12.2020 godine

  Uprava za igre na sreću obaveštava zainteresovane da su na sajtu dostupna usvojena podzakonska akta za sprovođenje Zakona o igrama na sreću (“Službeni glasnik RS” 18/20 od 03.03.2020. godine).

  Obaveštenje

  16.11.2020 godine

  Uprava za igre na sreću, uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, omogućila je na Portalu eUprava dostavu elektronskih rešenja za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, klađenje i preko sredstava elektronske komunikacije, kao i drugih potrebnih obaveštenja i akata. Ova usluga omogućava brzu, jednostavnu, pouzdanu i besplatnu dostavu dokumenata.

  Ukoliko priređivač želi da mu se dokumenta dostavljaju elektronskim putem, neophodno je da se registruje na Portalu eUprava kako bi mu se dodelilo Jedinstveno elektronsko sanduče – eSanduče i na taj način omogućilo korišćenje usluge elektronske dostave.

  Priređivač koji se registrovao na Portalu eUprava treba o tome da obavesti Upravu za igre na sreću na e-mail: igre.na.srecu@uis.gov.rs

  Ukoliko elektronski dokument ne bude preuzet u roku od 24h, dostavljanje će biti pokušano ponovo, o čemu će u Jedinstvenom elektronskom sandučetu – eSandučetu biti ostavljeno obaveštenje. Kada protekne 15 dana od dana ostavljanja obaveštenja smatraće se da je elektronski dokument uručen.

  Priređivači koji nisu korisnici Portala eUprava navedena rešenja dobijaće na standardni način – preko javnog poštanskog operatora.

  U prilogu je uputstvo za registraciju na Portalu eUprava. Za sva dodatna pitanja priređivač može da se obrati Kancelariji za IT i eUpravu putem e-mejl adrese office@ite.gov.rs ili preko portala eUprave https://euprava.gov.rs/kontakt

  Obaveštenje

  07.05.2020 godine

  Obaveštavamo vas da je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, koja je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 66 od 07. maja 2020. godine.

  Priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću mogu nastaviti sa priređivanjem igara u objektima pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostoriji, održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, a u slučaju manjeg rastojanja uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski, kako od strane zaposlenih tako i korisnika usluga) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

  Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 49/20 i 60/2).

  Ovu uredbu kao i ostale odluke Vlade Republike Srbije možete pronaći ovde.

  Podnošenje podnesaka

  U skladu sa Odlukom o ukidanju vanrednog stanja Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 65/2020 od 6.maja 2020) Ministarstvo finansija - Uprava za igre na sreću obaveštava zainteresovana lica da se podnesci (zahtevi, prateća dokumentacija i dr.) mogu poslati poštom ili dostaviti na pisarnicu poslovne zgrade SIV III u Omladinskih brigada 1.

  Obaveštenje

  27.04.2020 godine

  Obaveštavamo vas da je Vlada Republike Srbije donela Odluku o dopuni Odluke o ograničenju organizovanja igara na sreću koja je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 60 od 24. aprila 2020. godine.

  Počev od 27. aprila 2020. godine priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću mogu nastaviti sa priređivanjem igara u objektima čija površina nije veća od 400 m2 pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostoriji, održavanje socijalne distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, a u slučaju manjeg rastojanja uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica, kako od strane zaposlenih tako i od korisnika usluga, bez mogućnosti posluživanja hrane, odnosno pića) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

  Ovu odluku kao i ostale odluke Vlade Republike Srbije donete za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SASRS-CoV-2 možete pronaći ovde.

  Obaveštenje

  02.04.2020 godine

  Obaveštavamo vas da je Vlada Republike Srbije donela Odluku o ograničenju organizovanja igara na sreću koja je stupila na snagu 01. aprila 2020. godine.

  Odlukom se zabranjuje priređivanje posebnih i klasičnih igara na sreću, osim priređivanja preko sredstava elektronske komunikacije.

  Zabrana traje dok traje vanredno stanje proglašeno u Republici Srbiji.

  Ovu odluku kao i ostale odluke Vlade Republike Srbije donete za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SASRS-CoV-2 možete pronaći ovde.

  Kol centri u gradovima i opštinama za pomoć građanima starijim od 65 godina

  U gradovima i opštinama u Srbiji otvoreni su kol centri za pružanje pomoći građanima u uslovima novih, rigoroznijih mera koje se odnose na zabranu kretanja za građane starije od 65 godina.

  Spisak gradova i opština sa brojevima telefona možete preuzeti ovde.

  Podnošenje podnesaka

  U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br.35/20 i 37/20) Ministarstvo finansija - Uprava za igre na sreću obaveštava zainteresovana lica da obustavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta do dana prestanka vanrednog stanja, odnosno do donošenja drugačijeg akta Vlade. Podnesci (zahtevi, prateća dokumentacija i dr.) se mogu podneti putem elektronske pošte na igre.na.srecu@uis.gov.rs

  Za sve informacije zainteresovana lica mogu da se obrate na broj telefona: 064/8228827.

  Obaveštenje priređivačima

  09.03.2020 godine

  Uprava za igre na sreću je dana 09.03.2020. godine dopisom obavestila sve priređivače o primeni novog Zakona o igrama na sreću.

  Radi boljeg razumevanja Zakona, dopisom su ukratko objašnjene najznačajnije novine u odnosu na prethodni zakon. Takođe je navedeno da ćeUprava za igre na sreću, nakon primene Zakona, sprovoditi inspekcijski nadzor.

  Zakon o igrama na sreću

  04.03.2020 godine

  ("Službeni glasnik RS", broj 18/2020 od 03.03.2020. godine)

  Zakon o igrama na sreću /"Službeni glasnik RS", broj 18/2020 od 03.03.2020. godine/, koji je Narodna skupština Republike Srbije većinom glasova narodnih poslanika usvojila dana 29. februara 2020. godine, objavljen u Službenom glasniku RS, broj 18/2020 od 03.03.2020. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu, odnosno 11. aprila 2020. godine.

  Priređivači su u obavezi da

  • u roku od 15 meseci od dana početka primene ovog zakona, zaključno sa 10.07.2021. godine usklade svoje poslovanje u skladu sa odredbama koje se odnose na osnovni kapital (čl. 60, 78, 93. i 113.), osiguranje isplate dobitaka i naplate naknada (čl. 61, 79. i 94.), informaciono-komunikacioni sistem (čl. 63, 80. i 95.), video nadzor (čl.64. i 81.) i nalepnice za označavanje i registraciju (čl. 45, 74. i 89.).

  • do 30. juna 2020. godine dostave Upravi za igre na sreću dokaze iz člana 39. stav 3. tač. 2), 7), 8) i 9), člana 68. stav 1. tač. 2), 4), 8) i 9), člana 83. stav 1. tač. 2), 4), 9) i 10) i člana 96.stav 2. tač. 6), 8), 9) i 10) ovog zakona.  Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Anketa