Uprava za igre na sreću


LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA OPREME ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Društveno odgovorno priređivanje

  Prijavljivanje (registrovani priređivači)

  Vesti

  • 13.09.2018.

  • SAOPŠTENJE

   Poreska uprava, kao državni organ nadležan za inspekcijski nadzor u oblasti igara na sreću, vrši nadzor nad primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma kod obveznika-priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama i priređivača igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

   Shodno navedenom nadzorni organ objavljuje dokument Procena rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja terorizma usvojen na sednici Vlade Republike Srbije 31.05.2018. godine i Akcioni plan za sprovođenje preporuka iz iste.

  • 10.02.2014.

  • SAOPŠTENJE

   Ministar finansija Lazar Krstić je 10.02.2014. godine Rešenjem broj: 021-02-30/2014-01 dao ovlašćenje Ministarstvu odbrane Republike Srbije – Vojnotehničkom institutu iz Beograda, da vrši ispitivanje ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme koju priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije mora imati na teritoriji Republike Srbije, shodno članu 100. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“ br.88/11 i 93/12-dr.zakon).

   Na ovaj način ispunjene su sve zakonske pretpostavke za omogućavanje priređivanja on line igara na sreću u Republici Srbiji.

  • 15.10.2012.

  • SAOPŠTENJE

   Odredbama zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, broj 93/2012) koji je stupio na snagu dana 6. Oktobra 2012. godine, propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona Poreska uprava preuzima nadležnosti Uprave za igre na sreću koje ta uprava ima prema Zakonu o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 88/11).

   Postupke u oblasti igara na sreću koje je započela Uprava za igre na sreću, a koji ne budu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće Poreska uprava u skladu sa ovim zakonom.

   Priređivači igara na sreću kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona izdato rešenje o davanju dozvole, odnosno odobrenje za priređivanje igara na sreću od strane Uprave za igre na sreću u skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 88/11), nastavljaju sa priređivanjem tih igara do isteka roka važenja dozvole, odnosno odobrenja.Lica koja, prema propisima kojima se uređuju igre na sreću, imaju obavezu dostavljanja akata o priređivanju igara na sreću, uverenja, izveštaja, obaveštenja i dr. Upravi za igre na sreću, dužni su da te akte dostavljaju Poreskoj upravi u slučajevima, na način i u rokovima, uređenim propisima kojima se uređuju igre na sreću, na adresi Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Anketa