Uprava za igre na sreću


LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA OPREME ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Društveno odgovorno priređivanje

  Prijavljivanje (registrovani priređivači)

  Auto test

  Uprava za igre na sreću je pokrenula u saradnji sa Ministarstvom zdravlja projekat o izgledu i sadržini prospekta (dat je predlog verzije), koji je zakonski obavezan da se nađe na svim lokacijama gde se priređuju igre na sreću (član 6. stav 5. Zakona o igrama na sreću).

  Takođe u postupku je i izrada pravilnika za stručno osposobljavanje zaposlenih koji imaju direktan kontakt sa učesnicima u igrama na sreću, kao i spisak svih za to nadležnih zdrastvenih ustanova sa kompletnim uputstvom za tu obuku.

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Anketa