Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  Ауто тест

  Управа за игре на срећу је покренула у сарадњи са Министарством здравља пројекат о изгледу и садржини проспекта (дат је предлог верзије), који је законски обавезан да се нађе на свим локацијама где се приређују игре на срећу (члан 6. став 5. Закона о играма на срећу).

  Такође у поступку је и израда правилника за стручно оспособљавање запослених који имају директан контакт са учесницима у играма на срећу, као и списак свих за то надлежних здраствених установа са комплетним упутством за ту обуку.

  Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета