Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  Акција 200+

  Акција "200+" Управе за игре на срећу, у сарадњи са другим државним органима, усмерена је ка сузбијању приређивања посебних игара на срећу без одобрења Управе, као и проверу удаљености од зграде образовних установа (основних и средњих школа) до уређеног простора за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима и приређивање посебних игара на срећу – клађења, у складу са одредбама чл. 67. и 82 . Закона о играма на срећу.

  У току је израда базе података са одговарајућим подацима о приређивачима посебних игара на срећу. Проверу удаљености локације можете проверити на еРИС-у на линку провера удаљености локације приређивача од образовне установе

  Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета