Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)


  Обавештење

  Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије донела Одлуку о ограничењу организовања игара на срећу која је ступила на снагу 01. априла 2020. године.

  Одлуком се забрањује приређивање посебних и класичних игара на срећу, осим приређивања преко средстава електронске комуникације.

  Забрана траје док траје ванредно стање проглашено у Републици Србији.

  Ову одлуку као и остале одлуке Владе Републике Србије донете за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SASRS-CoV-2 можете пронаћи овде.

  Кол центри у градовима и општинама за помоћ грађанима старијим од 65 година

  У градовима и општинама у Србији отворени су кол центри за пружање помоћи грађанима у условима нових, ригорознијих мера које се односе на забрану кретања за грађане старије од 65 година.

  Списак градова и општина са бројевима телефона можете преузети овде.

  Подношење поднесака

  У складу са Закључком Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.35/20 и 37/20) Министарство финансија - Управа за игре на срећу обавештава заинтересована лица да обуставља рад са странкама путем непосредног контакта до дана престанка ванредног стања, односно до доношења другачијег акта Владе. Поднесци (захтеви, пратећа документација и др.) се могу поднети путем електронске поште на igre.na.srecu@uis.gov.rs

  За све информације заинтересована лица могу да се обрате на број телефона: 064/8228827.

  Закон о играма на срећу

  ("Службени гласник РС", број 18/2020 од 03.03.2020. године)

  Закон о играма на срећу /"Службени гласник РС", број 18/2020 од 03.03.2020. године/, који је Народна скупштина Републике Србије већином гласова народних посланика усвојила дана 29. фебруара 2020. године, објављен у Службеном гласнику РС, број 18/2020 од 03.03.2020. године и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењује се по истеку 30 дана од дана ступања на снагу, односно 11. априла 2020. године. Приређивачи су у обавези да

  • у року од 15 месеци од дана почетка примене овог закона, закључно са 10.07.2021. године ускладе своје пословање у складу са одредбама које се односе на основни капитал (чл. 60, 78, 93. и 113.), осигурање исплате добитака и наплате накнада (чл. 61, 79. и 94.), инфoрмационо-комуникациони систем (чл. 63, 80. и 95.), видеонадзор (чл.64. и 81.) и налепнице за означавање и регистрацију (чл. 45, 74. и 89.).

  • до 30. јуна 2020. године доставе Управи за игре на срећу доказе из члана 39. став 3. тач. 2), 7), 8) и 9), члана 68. став 1. тач. 2), 4), 8) и 9), члана 83. став 1. тач. 2), 4), 9) и 10) и члана 96.став 2. тач. 6), 8), 9) и 10) овог закона.

  Обавештење приређивачима

  Управа за игре на срећу је дана 09.03.2020. године дописом обавестила све приређиваче о примени новог Закона о играма на срећу.

  Ради бољег разумевања Закона, дописом су укратко објашњене најзначајније новине у односу на претходни закон. Такође је наведено да ће Управа за игре на срећу, након примене Закона, спроводити инспекцијски надзор.

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета