Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)


  Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о играма на срећу

  Позивамо све заинтересоване стране да се упознају са Нацртом закона о играма на срећу и дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

  У поступку припреме Нацрта закона о играма на срећу (у даљем тексту: Нацрт закона), Министарствo финансија спроводи јавну расправу, коју је одредио Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, дана 08. јануара 2020. године.

  Нацрт закона је сачињен имајући у виду иницијативе које су државни органи, привредни субјекти и друга заинтересована лица упутили Министарству финансија, као и потребу усаглашавања са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Законом о инспекцијском надзору и Законом о општем управном поступку.

  Нацрт закона сачинила је Радна група коју су чинили представници Министарства финансија, Управе за игре на срећу, Пореске управе, Управе за спречавање прања новца, Канцеларије за информационе технологије и електронску управу и Привредне комора Србије.

  Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 10. јануара 2020. године до 30. јануара 2020. године.

  Јавну расправу о Нацрту закона организоваће Министарство финансија у форми презентације и дискусије која ће се одржати 13. јануара 2020. године у термину од 10,00 до 12,00 часова и 22. јануара 2020. године, у термину од 10,00 до 12,00 часова, у просторијама Привредне коморе Србије, на адреси Теразије бр. 23, у Београду.

  Текст Нацрта закона објављен је на интернет страници Министарства финансија: www.mfin.gov.rs, интернет страници Управе за игре на срећу www.uis.gov.rs и на порталу е-управе.

  Примедбе, предлози и сугестије могу да се доставе путем електронске поште на адресу: sekretarijat@mfin.gov.rs, или писaним путем на адресу: Министарство финансија, Секретаријат, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа o Нацрту закона о играма на срећу“.

  Примедбе, предлози и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети на интеренет страници.

  Документа:  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета